هدایای تبلیغاتی باران

خودکار: یک ابزار نوشتاری نوین است یا گونه ای قلم است.ویژگی یک خودکار خوب:

  • خودکارهایی که دارای پوشش پلاستیکی نرم هستند،باعث ناراحتی انگشتان نمی شوند.
  • کیفیت بالای جوهرو روان نویسی آن است.

خودنویس: یک ابزار نگارش کاملا شخصی است که به مرور زمان باحالت دست گرفتن قلم هرفرد تطبیق می یابد.

دونکته مهم:

  • از جوهر باهمان برندخودنویس استفاده کنیم.
  • از کاغذهای درجه یک برای نگارش با خودنویس استفاده کنید.

روان نویس:بیشتر در نوشتن چک و اوراق بهادار وسندها استفاده میشود.

بعنوان تبلیغات ما میتوانیم لوگو  و نام شرکت خود را برروی خودکار، خودنویس و روان نویس با دستگاه لیزر حک کنیم.

گالری محصولات: