خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی یک ابزار دستی که برای اعمال جوهر به سطحی که معمولا کاغذ است جهت نوشتن یا کشیدن مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر برای مصارف نمایشگاه ها، همایش ها و... مورد استفاده قرار میگیرد و دارای قیمت مناسب می باشد. خودکار پلاستیکی تبلیغاتی می تواند به عنوان یکی از عمومی ترین هدایای تبلیغاتی است. خودکار پلاستیکی در مدلهای فشاری و کمرپیچ ارائه و بصورت خودکارهای تبلیغاتی معمولی و برند دار دسته بندی شده اند، خودکارهای پلاستیکی قابلیت چاپ رنگی و چاپ لیزر را برروی بدنه و گیره خودکار دارند.

خصوصیات خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

جنس خودکار: پلاستیکی
برند خودکار پلاستیکی تبلیغاتی: Senator - Lecce Pen - Verona
نوع چاپ خودکار: تامپو
حداقل سفارش خودکار پلاستیکی تبلیغات: 500 عدد

گالری محصولات خودکار پلاستیکی تبلیغاتی