تاثیر هدایای تبلیغاتی برای افزایش فروش

هدایای تبلیغاتی چندین سال است که یکی از راه های محبوب برای به رسمیت شناخته شدن برند در کمپین های بازاریابی هستند.

حال که می توان جزئیات نتایج تبلیغات در اینترنت را پیگیری و دنبال کرد، مشخص شده است که هدایای تبلیغاتی و هدایای مارک دار، اثر مثبتی بر روی برند و فروش شما دارند.

انجمن هدایای تبلیغاتی بریتانیا (BPMA) چندین نظرسنجی و تحقیقاتی انجام داده ...

 که نشان می دهند بین تبلیغات هدایای تبلیغاتی و به رسمیت شناخته شدن برند و افزایش فروش یک رابطه مستقیم وجود دارد.

علاوه بر شناخته شدن برند و فروش بهتر، این شکل از تبلیغات منجر به بازده بیشتر و بازگشت سرمایه می شود.