هدایای تبلیغاتی باران

لیوان تبلیغاتی  برای نوشیدنی های سرد مانند شربت و... مورد استفاده قرار می گیرد. لیوان و ماگ تبلیغاتی دارای جنس ، ابعاد و طرح های مختلف می باشد.
ماگ تبلیغاتی  نوعی فنجان برای نوشیدنی های گرم مانند قهوه و... مورد استفاده قرار می گیرد. که منظور ما از ماگ تبلیغاتی به لیوان های سوفالی است.

انواع لیوان و ماگ تبلیغاتی :

 سرامیکی، حرارتی، نیم لیوان، ABS، لیوان یخی و فنجان و نعلبکی با قاشق.

گالری محصولات لیوان و ماگ تبلیغاتی :