هدایای تبلیغاتی باران

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی یک ابزار دستی که برای اعمال جوهر به سطحی که معمولا کاغذ است جهت نوشتن یا کشیدن مورد استفاده قرار می گیرد.بیشتر مصارف نمایشگاه ها، همایش ها و... مورد استفاده قرار میگیرد و دارای قیمت مناسب می باشد.

خصوصیات خودکار پلاستیکی تبلیغاتی :

جنس خودکار : پلاستیکی
برند خودکار پلاستیکی تبلیغاتی : Senator - Lecce Pen - Verona
نوع چاپ خودکار : تامپو
حداقل سفارش خودکار پلاستیکی تبلیغاتی : 500 عدد

گالری محصولات خودکار پلاستیکی تبلیغاتی :